Syns kvinna inte, finns kvinna inte.

Äga är att ha frihet.
Att öka kvinnligt ägande gör samhället mer jämställt, och en mångfald bland de som äger och som därmed sitter på makt att fatta beslut leder till bättre samhällen för alla. Samtidigt leder ett ökat kvinnligt ägande till att kvinnor får mer makt över sina egna livsbeslut. / Ownershift rapport 2020 Ägarinnabilden

Fler kvinnor som startar och driver företag ger ett mer dynamiskt företagsklimat, mer tillväxt och fler arbetstillfällen. / Kvinnors företagande. Rapport från ALMI & Företagarna

Den entreprenöriella kapaciteten som finns hos kvinnor har stor potential att kunna bidra till större samhällsnytta och tillväxt. Därför behövs krafttag för att fler kvinnor ska motiveras till att vilja starta, driva och skala upp sin verksamhet.         / Kvinnors företagande. Rapport från ALMI & Företagarna (s.5)

Normer, stereotyper, diskriminering, segregering på arbetsmarknaden, löneskillnader, kunskapsskillnader, självförtroende, sociala nätverk och beteende är hinder på vägen till ökat ägande för kvinnor, som alla i hög grad samvarierar. /Ownershift rapport 2021 – Vem äger marken du går på?

Vi vill synliggör företagare som är kvinnor för att bilden av en entreprenör ska vidgas och inspirera andra kvinnor att starta företag, växa och förverkliga sin dröm. Vi tar del av forskning och undersökningar.

– Företagare som är kvinnor är markant färre än
företagare som är män och deras företag är oftast mindre.
– idag väljer allt färre kvinnor att starta företag. / Kvinnors företagande. Rapport från ALMI & Företagarna (s.5)

Att det är så pass få kvinnor som 29 procent som är operativa företagsledare är problematisk för jämställdheten då det behövs fler kvinnliga förebilder inom det näringspolitiska området. / Kvinnors företagande. Rapport från ALMI & Företagarna (s.50)

Vi är övertygade att om fler kvinnor driver företag så förflyttar vi oss mot en jämställd värld. Genom att synliggöra och lyfta företagare som är kvinnor skapar vi fler förebilder ÖVERALLT.

Med ÖVERALLT menar vi i hela Sverige, för jämställdhet handlar också om geografisk jämställdhet.

Vi tror på en levande landsbygd och på lika möjligheter till utveckling var du än bor. De globala målen är tydliga så är också Kvinnokonventionen.

Form - nomad studio Sweden