Ideellt arbete

Form – nomad studio gör en del marknadsföringsmaterial för UN Women Sverige LF Skaraborg då ägarinnan Josefine är ordförande i UN Women Sverige LF Skaraborg och även styrelseledamot i UN Women Sverige. UN Women är FNs jämställdhetsorgan och jobbar för en jämställd värld i över 90 länder. UN Women Sverige och lokalföreningarna och nätverken har som uppdrag att bedriva insamling till UN Womens globala arbete, bedriva politiskt påverkansarbete och utbilda och informera. Läs gärna mer om UN Women Sverige här och stötta gärna arbetet för en jämställd värld.      

Form - nomad studio Sweden